KONTAKT

KAS
ul. Piotrkowska 43, 98-358 Kie³czyg³ów
tel/fax (0-43) 842-50-21
kom. 667 129 085
biuro@e-kas.pl

NIP 772-208-73-56 REGON 100535407
Wy¶wietl wiêksz± mapê

KAS Konfekcjonowanie Artyku³ów Spo¿ywczych w serwisie fullinfo.pl

o firmie  |  usługi  |  produkty  |  catering  |  cennik  |  kontakt